Vad handlar livsstil om?

Genom sättet vi lever på definierar vi oss själva. Livsstilen har även återverkningar på samhället omkring oss. Kan man förändra samhället genom sin livsstil? Det är inte omöjligt.

Idag talas det mycket om livsstilssjukdomar. Dit hör hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, högt blodtryck och vissa typer av cancer, som alla beror på livsstilen. Stillasittande, rökning, och hög konsumtion av energitäta livsmedel som läsk är alla faktorer som har med livsstilen att göra, och som ökar risken för att drabbas av de ovan nämnda sjukdomarna. Å andra sidan finns det många som har en livsstil som gör att de lever hälsosammare. Träning, friluftsliv och vegetarianism är några faktorer som kan kopplas till bättre hälsa, även om sambandet inte alltid är självklart.

Men livsstil handlar om så mycket mer än vad man äter och om man tränar. Faktum är att de flesta av oss nog tänker på glassiga magasin och tidningarnas helgbilagor när vi hör ordet livsstil. Ordet förknippas med mode, inredning och ibland också med populärkultur. Livsstil kan helt enkelt betyda väldigt många olika saker.