Vad är livsstil för oss?

hundar i tröjorFör oss handlar livsstil om hur vi lever våra liv. Det handlar om kläderna vi har på oss, vad vi äter och hur vi inreder våra hem. De flesta av oss är inte ekonomiskt oberoende, vilket innebär att livsstil till viss del handlar om prioriteringar. När valet står mellan att lägga pengar på mat eller på inredning, vad väljer du då? Hur du prioriterar säger mycket om din livsstil, och i förlängningen också om dig.

Livsstilen får också konsekvenser för andra än för oss själva. Om alla hade samma livsstil som medelsvensson skulle det behövas fyra jordklot. I takt med att den ekonomiska utvecklingen går framåt i många länder, och allt fler lyfts ur fattigdom, blir de som aspirerar på att leva som medelsvensson allt fler. Den dåliga luften i flera kinesiska storstäder är en av flera effekter av detta. Faktum är att längtan efter en västerländsk livsstil får allt fler kineser som har råd att flytta utomlands, luften är helt enkelt för dålig för att de ska vilja stanna kvar i landet.

Det finns många utmaningar att komma till rätta med, för jordklotets skull och för vår egen. Men detta kommer inte innebära att vi slutar tala om livsstil. Människan har nått dit vi har nått idag genom att specialisera sig på olika saker: vissa utvecklar jordbruket, andra utvecklar ny teknik för kommunikation. Det är genom att drivas av våra intressen och våra passioner som vi kan bidra till mänsklighetens bästa. Det är också våra intressen och passioner som till stor del avgör vilken livsstil vi har.

Därför är det ingen högoddsare att mycket kommer att förändras under de kommande femtio åren. Vi kommer att få se många förändringar på alla områden som har med livsstil att göra. Vad vi kommer att äta och ha på oss om bara 20 eller 30 år är en öppen fråga, och det är ett skäl till att det är så intressant att studera det här med livsstil just nu. Vi hoppas att du vill följa med oss på den resan.