Hemmets ovälkomna svamp: mögel

En viss nivå av mögel finns i alla hem i form av mögelsporer och de är helt ofarliga. Det är snarare i gynnsamma mögelförhållanden där mögel kan växa som den kan bli en hälsorisk. Dessa förhållanden består framförallt av fuktiga miljöer eftersom mögel behöver fukt för att växa. Ytterligare förhållanden som tillåter mögel växa är mörker och värme.

Svamp är gott, såsom champinjoner och kantareller. Å andra sidan finns en svamp som undviks med alla medel och det är inte flugsvamp – det handlar om mögel! Mögel uppstår inte av en slump. Om det har gått så långt att en person behöver sanera mögel i sitt hem är det dags att förändra vissa rutiner. Därför det är en hälsorisk att ha mögel som växer i hemmet, särskilt om mögel finns i sovrum och platser där många timmar tillbringas. Vanligtvis är mögel en grå eller vitaktig färg som växer i badrum och emellanåt i duschbås. Mögel växer även på material som damm och smuts.

Tecken på mögel och åtgärder

Närvaron av luftburna mögelsporer är vanligt och utgör normalt sett ingen hälsorisk. Vad som däremot kan utvecklas till en hälsorisk är förhållanden där mögelsporer har möjligt att växa. Dessa förhållanden är framförallt fuktiga platser eftersom mögel behöver fukt för att växa. Bristande ventilation, mörka platser och värme är ytterligare faktorer som bidrar till gynnsamma förhållanden för mögel. Mögel kan detekteras på flera sätt, bland annat genom en rad hälsosymtom. Om några av följande symptom framträder kontinuerligt är det dags att undersöka hemmet.

  • Allergiska reaktioner. Det vanligaste tecknet på mögel är allergiska reaktioner. Mögelsporer i luften kan orsaka reaktioner som innefattar halsont, nysningar, rinnande näsa, röda ögon, hudutslag och i allvarligare fall andningssvårigheter.
  • Irritation och humörsvängningar. När giftig mögel kommer in i kroppen genom luften eller huden kan det orsaka störningar i kroppen, inklusive hjärnan. Därmed påverkas mentala förmågor som bland annat innebär personlighetsförändringar, skakningar och humörsvängningar.
  • Koncentrationssvårigheter. En toxisk exponering av mögel har visat vara korrelerat med minnesförlust, förvirring, svårigheter för koncentration och ångest.

En konkret åtgärd är att förbättra hemmets ventilation och luftcirkulation. Öppna fönster och se över ventiler. Detta är den enskilt viktigaste åtgärden eftersom mögel inte växer utan fukt. Ännu en åtgärd är att sänka inomhustemperaturen eftersom mögel behöver en temperatur på 20 grader Celsius för att växa.