Fördelar med jordkabel

Vet du vad som är skillnaden mellan en jord- och en luftkabel? Visste du att du kan använda så kallade jordkablar för att dra el i krävande inomhusmiljöer? Här kan du läsa mer om jordkablar och vad de är bra för.

En jordkabel används vanligtvis för att ersätta luftkablar utomhus. De anses som mer driftsäkra jämfört med luftkablar som lätt kan skadas vid stormar. I och med det har luftkablarna bytts ut på många platser i Sverige och andra länder. Tack vare den tuffa kvaliteten i jordkablar funkar de också utmärkt för att som kabel inomhus, särskilt bra kan det vara för att försörja exempelvis fritidshus med ström.

ElkabelBra i miljöer med skiftande temperaturer och luftfuktighet

Fritidshus står i regel tomma periodvis varje år vilket bidrar till att dess inomhusmiljö kan förändras radikalt. Det säger sig självt att skiftningarna i temperatur och luftfuktighet innebär en utmaning exempelvis för elektrisk utrustning. När du införskaffar en elkabel, oavsett om det är en jordkabel eller någon annan sort, ska du tänka på att kabelns längd varierar med temperaturen. Kylan på vinterhalvåret gör att kablarna krymper ihop något, för att få rätt längd på kabeln bör du därför utgå från dess ”sommarlängd”. Om du i något skede behöver gräva ned en jordkabel bör du känna till följande:

Se i sådana fall till att anlita någon med rätt certifiering så blir jobbet utfört på ett sätt som håller längre och är säkrare.