Vad handlar livsstil om?

Vad är livsstil för oss?